Kundhistoria

Produktion bara en timme efter att UR-roboten kom på plats

VD Håvid Engmark i Engmark Meteor AS var så nöjd med sin första UR-robot att han regelbundet har köpt flera robotar