Personvern

 1. Inledning

Denna integritetspolicy gäller för Kameleon-gruppen och vi förklarar varför vi samlar in information om dig, hur vi använder denna information och hur vi tar hänsyn till din integritet Kameleon-gruppen är genom VD:n ansvarig för att behandla företagets behandling av personuppgifter .

Utlåtandet innehåller information du har rätt till vid insamling av information från våra webbplatser (personuppgiftslagen § 19) och allmän information om hur vi behandlar personuppgifter (personuppgiftslagen § 18 1:a stycket) Kameleontgruppens underlag för behandling av personuppgifter kommer att variera. , men enligt personuppgiftslagen 8 § bokstav a och b består av samtycke från den registrerade eller för att det krävs enligt lag.

Vidare kan det vara nödvändigt att behandla personuppgifter för att fullgöra ett avtal med den registrerade eller för att fullgöra en rättslig skyldighet Samtycke till behandling av personuppgifter kan när som helst återkallas i enlighet med artikel 13.2 (c) ) i GDPR.

 1. Om personuppgifter och föreskrifter

Personuppgifter är information och bedömningar som kan kopplas till en identifierbar individ. Det kan vara namn, adress, telefonnummer, e-postadress, IP-adress samt köp- och beteendehistorik All behandling av personuppgifter, såsom insamling, registrering, lagring och utlämnande, omfattas av särskilda regler, bland annat personuppgiftslagen . VD ansvarar för att behandlingen sker i enlighet med lagens regler. Den danska datatillsynsmyndigheten övervakar efterlevnaden av lagen.

 1. Vilken typ av information samlar vi in?

För att kunna tillhandahålla bästa möjliga tjänster är vi beroende av att samla in olika typer av information, inklusive personuppgifter om dig. Nedan finns en översikt över hur vi vanligtvis samlar in personlig information och vilken information det vanligtvis är. Vi samlar inte in känslig information.

a)Information du lämnar till oss

När du registrerar dig på vår webbplats måste du lämna vissa uppgifter som lagras av oss, såsom namn, e-postadress och mobilnummer. Vi kommer även att lagra information när du kontaktar oss senare. Informationen du lämnar kan också berikas med hjälp av inläggstjänster eller sociala medier som du ger oss tillgång till.

b) Information vi får genom användningen av våra tjänster

När du använder våra tjänster registrerar vi information om vilka tjänster du använder och hur du använder dem. Vi samlar bland annat in information om:

c)    Din internetanslutning:

Vi kan samla in information om anslutningen till våra tjänster, såsom IP-adresser, nätverks-ID:n, cookies och unika identifieringsfiler.

d)   Användning av tjänsterna:

Vi registrerar information om din användning av tjänsterna, såsom vilka sidor du befinner dig på, när du är på sidorna och vilka funktioner du har använt på sidorna.

e) Positionsinformation:

Vi kan också registrera din geografiska plats när du använder våra tjänster.

f)   Information vi får från andra källor

Vi har ett nära samarbete med tredje parter (t.ex. leverantörer, partners, kunder etc.) och kan ta emot information om dig från dem. Detta inkluderar även information som är allmänt tillgänglig.

g)  Cookies och annat innehåll som lagras lokalt

När du använder våra tjänster eller besöker våra webbplatser lagras cookies och annan data som kan läsas av oss senare. Läs mer om vår användning av cookies.

 1. Vad används informationen till?

Vi använder personlig information för följande ändamål:

 1. a)   Att leverera och förbättra våra tjänster

Vi använder personlig information för att tillhandahålla våra tjänster till dig. Vi behöver till exempel personlig information för att ge dig de bästa varumärkes- och märkningslösningarna i din produktion. Vi använder även personuppgifter för att säkerställa bästa möjliga användarupplevelse för dig, bland annat genom att anpassa visningen av innehållet till din skärm/enhet och säkerställa snabbast möjliga laddning av sidorna.

b)   För att anpassa tjänsterna, ge dig rekommendationer och relevant marknadsföring

c) Vi vill ge dig rekommendationer, produktinformation och servicejusteringar som är så relevanta för dig som möjligt. Detta kommer både att ges utifrån ditt eget beteende, t.ex. baserat på vilka produkter och tjänster du har använt eller köpt, annonser du har klickat på, eller artiklar du har läst, och baserat på beteendet hos andra användare med liknande användningsmönster som du.

d)   Att sammanställa statistik och förstå marknadstrender

Vi sammanställer statistik och kartlägger marknadstrender. Detta gör vi för att förbättra och vidareutveckla våra produkterbjudanden och tjänster. Så långt det är praktiskt möjligt försöker vi göra detta med anonym information, utan att veta att informationen är specifikt relaterad till dig.

e)   För att förhindra missbruk av våra tjänster

Vi använder personlig information för att förhindra missbruk av våra tjänster. Missbruk kan vara försök att logga in på andras konton, försök till bedrägeri, "spam", hets, trakasserier och andra handlingar som är förbjudna enligt norsk lag.

 1. Informationsdelning

Vi delar inte personlig information med andra företag, förutom våra partners som behöver informationen för att kunna tillhandahålla tjänster till oss. Om vi ​​lämnar ut personuppgifter ingår vi avtal med berörda tredje parter som begränsar deras möjlighet att använda informationen.Vi kommer även att kunna lämna ut information i enskilda fall som krävs enligt lag, till exempel till myndigheter om det finns misstanke om brottslighet.

 1. Överföring av personuppgifter utomlands

a)   Inom EU/ EØS

a) Dina personuppgifter kan överföras utomlands i samband med t.ex. beställa maskiner. Överföring av personuppgifter inom EU/EES-området kan ske fritt i enlighet med gällande integritetslagstiftning.

b)   Utanför EU/ EØS

Dina personuppgifter kan överföras utomlands i samband med t.ex. beställa maskiner. Överföring av personuppgifter inom EU/EES-området kan ske fritt i enlighet med gällande integritetslagstiftning.

 1. Hantering av personuppgifter

Du kan påverka vilken personlig information vi har om dig och hur vi använder den. Det kan du göra genom att kontakta oss på post@kameleongruppen.no Om du upptäcker fel i de uppgifter vi har om dig kan du kontakta oss så att vi kan rätta detta.Du har rätt att begära tillgång till personuppgifterna enl. personuppgiftslagen 18 § och GDPR art. 15. Du har även rätt att få behandlingen begränsad i vissa fall i enlighet med GDPR art 18. För frågor angående dina personuppgifter kan du när som helst kontakta oss på post@kameleongruppen.no

 1. Radering av personuppgifter

Du har rätt att radera all vår information om dig på begäran, utan spårbarhet, så länge vi inte är skyldiga enligt lag att lagra detta. Du kan kontakta oss angående detta och avsluta din kundrelation via e-post till post@kameleongruppen.no

 1. Säkra personuppgifter

Vi använder lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda personlig information som är under vår kontroll mot obehörig åtkomst, insamling, användning, spridning, avslöjande, kopiering, modifiering eller bortskaffande.

 1. Speciellt om marknadsföring i mejl och sms

Om du har en aktiv kundrelation med oss ​​kan vi skicka marknadsföring till dig via e-post eller med andra elektroniska kommunikationsmetoder i enlighet med marknadsföringslagen § 15. Det innefattar nyhetsbrev och andra förfrågningar gällande innehåll, tjänster, erbjudanden, kampanjer och evenemang från oss, våra samarbetspartners och samarbetspartners via e-post, telefon, SMS, post/brev och sociala medier, men om du inte har en aktiv kundrelation kommer vi endast att skicka sådan marknadsföring om du har gett oss samtycke till detta eller behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal som den registrerade är part i, eller för att utföra åtgärder på den registrerades begäran innan ett avtal ingås. Dina personuppgifter kan även användas för att anpassa denna kommunikation. Du kan när som helst enkelt och kostnadsfritt avregistrera dig från marknadsföringsförfrågningar genom avregistreringsfunktionen i e-post/SMS.

 1. Ändringar i integritetspolicyn

Vi kommer att kunna uppdatera eller ändra sekretesspolicyn då och då. Vid större förändringar kommer vi att informera dig om detta.

 1. Rätt att klaga

Du har rätt att klaga till en tillsynsmyndighet, här Datainspektionen, i enlighet med GDPR artikel 13.2 bokstav d.

 1. Kontaktinformation

Behandlingsansvarig i Kameleongruppen är CEO Trond Olav Eek
E-post: trond@kameleongruppen.no
Telefon: +47 992 882 211

Om du har frågor om vår integritetspolicy eller om vår användning av personuppgifter, vänligen kontakta oss på post@kameleongruppen.no

Cookies

Genom att använda vår webbplats genom att hämta information eller använda våra tjänster samtycker du till att cookies placeras i din webbläsare, genom att de flesta webbläsare är inställda så att de automatiskt accepterar cookies. Om du inte vill acceptera vår användning av cookies kan du gå in och dra tillbaka ditt samtycke genom att ändra inställningarna i webbläsaren. Vi påpekar dock att detta kan innebära att vissa tjänster på vår hemsida inte fungerar optimalt.Om du vill ha mer insikt och möjlighet att förändra vad som kartläggs av dina rörelser på nätet rekommenderar vi Ghostery.

På kameleongruppen.no använder vi följande cookies:

WordPress -En cookie sätts av publiceringslösningen WordPress för att styra hur innehållet visas och skydda olika data om den aktuella användarsessionen.

Google Analytics - För att ge oss information och statistik om hur webbplatsen används , sätts en cookie via Google Analytics.

Google Tag Manager - För att hjälpa oss att distribuera olika kodavsnitt på webbplatsen, inklusive ovan nämnda Google Analytics, använder vi Google Tag Manager, som sätter en cookie för att skydda information om den aktuella sessionen.