Nyhet

Kollaborativ robot med lyftkapacitet upp till 20kg gör entré på den svenska marknaden

Kameleon Robotics AB lanserar Universal Robots kollaborativa robot med lyftkapacitet upptill 20kg.

Roboten från den danska tillverkaren presenteras av det svenska automationsföretaget Kameleon Robotics AB den 6 september.

”Att vinu kan hantera gods upp till 20kg förändrar förutsättningarna för producerande företag i Sverige. Att smidigt kunna automatisera processer kollaborativt görbåde investeringen och installationen lättare”, säger Niklas Quvang, VD för Kameleon Robotics AB.

Redan under hösten 2022 meddeladeUniversal Robots att de skulle lansera en ny kollaborativ robot. Nu är denfärdig för leverans och Kameleon Robotics AB (Kameleon) lanserar roboten underett event i sina nya lokaler. Det finns en stor efterfrågan på attkollaborativt lyfta tyngre än vad som gjorts tidigare. Trots att Kameleon etableradesså sent som förra året drar eventet över 150 personer. Flera av de tyngstaföretagen inom den svenska livsmedelsindustrin reser långväga för att selösningen.

”För våra samarbetspartners är detflera saker som påverkar deras beslut att automatisera. Dels är det enekonomisk fråga där automationsprojekt historiskt sett har varit långaprocesser som kostar i både mantimmar och investering. Dels är det en fråga omarbetsmiljö då många fokuserar på ergonomi och vill undvika att personal ståroch gör upprepande, tungt arbete. Att automatisera dessa uppgifter medkollaborativa robotar är både kostnadseffektivt, smidigt och uppskattat avpersonalen.” fortsätter Niklas.

Kollaborativa robotar kan användas imånga olika miljöer och till flera olika uppgifter. Såsom palletering,paketering, pick & place, svetsning, skruvning och maskinbetjäning.

 

Kungälv, 2023-09-04