Opplæring

E-læring fra Universal Robots

Senker terskelen for å komme i gang med automatisering og gir optimal brukervennlighet

Hos Universal Robots arbeider vi konstant for å gjøre fordelene ved samarbeidende roboter (cobots) på arbeidsplassen tilgjengelige for alle. Med nettmodulene fra Universal Robots Academy har vi gjort det lettere å komme i gang med automatisering ved å gjøre kjernekompetanse i programmering tilgjengelig for brukere av samarbeidende roboter, uavhengig av erfaring med eller bakgrunn fra robotteknikk.


Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.